Sedadex

Niet-invasieve, matig tot gemiddeld pijnlijke procedures en onderzoeken waarbij immobilisatie, sedatie en analgesie vereist zijn bij honden en katten. 
Diepe sedatie en analgesie bij honden bij gelijktijdig gebruik van butorfanol voor medische en kleine chirurgische ingrepen. 
Premedicatie bij honden en katten voorafgaand aan inductie en onderhoud van algehele anesthesie
Actives Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: Dexmedetomidinehydrochloride 0,1 mg (overeenkomend met dexmedetomidine 0,08 mg)
Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 
Propylparahydroxybenzoaat 
Natriumchloride 
Natriumhydroxide (E 524) (voor aanpassen van de pH) 
Zoutzuur (E 507) (voor aanpassen van de pH) 
Water voor injecties
Verpakking 10 ml
Wachttijd Niet van toepassing
Documents: SPC get_app

Heeft u meer vragen?

keyboard_arrow_up