Sedadex

Niet-invasieve, matig tot gemiddeld pijnlijke procedures en onderzoeken waarbij immobilisatie, sedatie en analgesie vereist zijn bij honden en katten. 
Diepe sedatie en analgesie bij honden bij gelijktijdig gebruik van butorfanol voor medische en kleine chirurgische ingrepen. 
Premedicatie bij honden en katten voorafgaand aan inductie en onderhoud van algehele anesthesie
Werkzame stof(fen): Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: Dexmedetomidinehydrochloride 0,1 mg (overeenkomend met dexmedetomidine 0,08 mg)
Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 
Propylparahydroxybenzoaat 
Natriumchloride 
Natriumhydroxide (E 524) (voor aanpassen van de pH) 
Zoutzuur (E 507) (voor aanpassen van de pH) 
Water voor injecties
Verpakking: 10 ml
Wachttijd Niet van toepassing
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up