Tralieve

Tralieve 20 mg kauwtabletten voor honden

Tralieve
Tralieve 20 mg kauwtabletten voor honden

keyboard_arrow_right
Tralieve 80 mg kauwtabletten voor honden

Tralieve
Tralieve 80 mg kauwtabletten voor honden

keyboard_arrow_right
Tralieve 50 mg/ml oplossing voor injectie voor honden

Tralieve
Tralieve 50 mg/ml oplossing voor injectie voor honden

keyboard_arrow_right
Tralieve 50 mg/ml oplossing voor injectie voor honden
Voor de vermindering van lichte postoperatieve pijn.
Werkzame stof(fen): 1 ml bevat: 
Werkzaam bestanddeel: Tramadolhydrochloride 50 mg (overeenkomend met 43,9 mg tramadol)
Lijst van hulpstoffen 
Benzylalcohol (E1519) 
Natriumacetaattrihydraat 
Zoutzuur, verdund (voor pH-aanpassing) 
Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) 
Water voor injecties
Verpakking: 10 ml
Wachttijd Niet van toepassing
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up