Domidine

Voor sedatie en lichte analgesie bij paarden en runderen, om lichamelijke onderzoeken en behandelingen, zoals kleine heelkundige ingrepen, te vergemakkelijken. Detomidine kan worden gebruikt bij:

  • Onderzoeken (bijv. endoscopie, rectale en gynaecologische onderzoeken, radiografie);
  • Kleine heelkundige ingrepen (bijv. behandeling van wonden, tandheelkundige behandeling, peesbehandeling, excisie van huidtumoren, tepelbehandeling);
  • Vóór het uitvoeren van een behandeling en toedienen van geneesmiddelen (bijv. maagsonde, beslaan van paarden).
Als premedicatie vóór toediening van anesthetica via injectie of inhalatie. 
 
Werkzame stof(fen): Werkzaam bestanddeel:
Detomidinehydrochloride
Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 
Natriumchloride 
Natrium hydroxide (voor het aanpassen van de pH) 
Hydrochloorzuur (voor het aanpassen van de pH) 
Water voor injectie
Verpakking: 5ml, 10 ml
Wachttijd Paard, rund (Orgaan) vlees: 2 dagen Melk: 12 uur
Bewaarconditie Er zijn geen speciale voorzorgen voor de bewaring
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up