Tranquigel

Voor sedatie van honden en paarden.
Werkzame stof(fen): Per gram: 
Werkzame bestanddelen: Acepromazine (als acepromazinemaleaat) 35,0 mg
Lijst van hulpstoffen 
Methylparahydroxybenzoaat (E218) 
Propylparahydroxybenzoaat 
Hydroxyethylcellulose 
Ethanol 96% 
Maleïnezuur (voor pH-aanpassing) 
Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) 
Water, gezuiverd.
Verpakking: 10 g
Wachttijd Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden bestemd voor humane consumptie.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up