Halagon

Bij pasgeboren kalveren:
• Preventie van diarree met als diagnose infectie met Cryptosporidium parvum op bedrijven met een voorgeschiedenis van cryptosporidiose. De toediening dient te starten binnen 24 tot 48 uur na de geboorte.
• Reductie van diarree met als diagnose infectie met Cryptosporidium parvum. De toediening dient te starten binnen 24 uur na het ontstaan van de diarree.
In beide gevallen is een vermindering van de oöcysten uitscheiding aangetoond.
Werkzame stof(fen):

Werkzaam bestanddeel: Halofuginone base (als lactaatzout)

Hulpstoffen:
Benzoëzuur (E210)
Melkzuur (E270)
Tartrazine (E102)
​Water, gezuiverd

Verpakking: 490 ml, 980 ml
Wachttijd Vlees en slachtafval: 13 dagen
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up