Metaxol

Vleesvarkens:
Behandeling en metafylaxe van:
- Diarree na het spenen (PWD) veroorzaakt door beta-hemolytische K88-positieve, K99-positieve of 987P Escherichia coli-stammen die gevoelig zijn voor trimethoprim-sulfamethoxazol.
- Secundaire bacteriële infecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp. en Haemophilus parasuis die gevoelig zijn voor trimethoprim-sulfamethoxazol.

Vleeskuikens:
Behandeling en metafylaxe van:
- Colibacillose veroorzaakt door Escherichia coli, gevoelig voor trimethoprim-sulfamethoxazol.
- Coryza veroorzaakt door Avibacterium paragallinarum, gevoelig voor trimethoprimsulfamethoxazol.
De aanwezigheid van de ziekte in de groep/het koppel moet bewezen zijn alvorens het diergeneesmiddel te gebruiken.
Werkzame stof(fen): Werkzame bestanddelen: Trimethoprim, Sulfamethoxazol
Hulpstoffen:
N-methylpyrrolidon
Propyleenglycol
 Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)
 Gezuiverd water
Verpakking: 5l
Wachttijd Varken: vlees en slachtafval: 8 dagen. Kip: vlees en slachtafval: 5 dagen. Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie te produceren.
Bewaarconditie Niet in de vriezer bewaren. 
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up