Soludox

Varkens: Voor de behandeling van klinische symptomen geassocieerd met ademhalingsziekten bij varkens, veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida en Mycoplasma hyopneumoniae, die gevoelig zijn voor doxycycline. 
Kippen: Bij klinische aandoeningen in een groep kippen, reductie van mortaliteit, morbiditeit en klinische symptomen alsook reductie van letsels van pasteurellose, veroorzaakt door Pasteurella multocida, of reductie van morbiditeit en letsels van respiratoire infecties, veroorzaakt door Ornithobacterium rhinotracheale (ORT).
Werkzame stof(fen): 1 gram poeder bevat: 
Werkzaam bestanddeel: Doxycyclinehyclaat 500 mg, overeenkomend met 433 mg doxycycline 
Hulpstoffen: Wijnsteenzuur 500 mg 
Verpakking: 1kg
Wachttijd Varkens: - (Orgaan-)vlees: 4 dagen Kippen: - (Orgaan)vlees: 3 dagen, bij een dosering van 10 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 4 dagen. - Eieren: Niet toegelaten voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken voor het begin van de leg.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up