Detosedan

Onderzoek voor diagnostische doeleinden, zoals endoscopie en röntgenopnamen;

Wondbehandeling, hoefbehandelingen en verband verwisselen;

Kleine chirurgische ingrepen, zoals castratie en verwijderen van tumoren.

Werkzame stof(fen): Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: Detomidine hydrochloride 10 mg (overeenkomend met 8,36 mg detomidine) 
Hulpstoffen: Methyl-parahydroxybenzoaat (E218) 1 mg
Natriumchloride 
Zoutzuur (voor pH instelling) 
Natriumhydroxide (voor pH instelling) 
Water voor injecties
Verpakking: 5ml, 20 ml
Wachttijd Paard (Orgaan)vlees: 2 dagen Rund (Orgaan)vlees: 2 dagen Melk : 12 uur
Bewaarconditie Bewaren in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up