Meloxidolor

Meloxidolor 5 mg/ml oplossing voor injectie voor honden, katten, runderen en varkens

Meloxidolor
Meloxidolor 5 mg/ml oplossing voor injectie voor honden, katten, runderen en varkens

keyboard_arrow_right
Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij runderen, varkens en paarden

Meloxidolor
Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij runderen, varkens en paarden

keyboard_arrow_right
Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij runderen, varkens en paarden

Runderen:
Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen
te verminderen bij runderen. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen
te verminderen bij kalveren ouder dan één week. Als aanvullende therapie
bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticumtherapie.
Voor de verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varkens:
Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking
te verminderen. Als aanvullende therapie bij de behandeling van puerperale septikemie en toxinemie (mastitismetritis-agalactie syndroom) met een geschikte antibioticumtherapie.

Paarden:
Voor gebruik ter verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische
aandoeningen van het bewegingsapparaat. Voor het verlichten van pijn bij koliek

Werkzame stof(fen): Werkzaam bestanddeel: Meloxicam 
Hulpstoffen: 
Ethanol
Poloxamer 188
Macrogol 300
Glycine
Dinatrium edetaat
Natriumhydroxide
Zoutzuur
Meglumine
Water voor injectie
Verpakking: 100 ml
Wachttijd Runderen: - Vlees en slachtafval: 15 dagen - Melk: 5 dagen Varkens: Vlees en slachtafval: 5 dagen Paarden: Vlees en slachtafval: 5 dagen Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren
Bewaarconditie Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up