Inwendige ziekten

Er zijn diverse ziekten die het rundvee kunnen treffen. Er zijn enkele regionale verschillen; bepaalde ziekten kunnen specifiek zijn voor bepaalde gebieden, of wereldwijd voorkomen.

Luchtwegaandoeningen, maag- en darm problemen bij rundvee en kalveren en metabole problemen, behoren tot de meest voorkomende ziekten met grote gevolgen voor het welzijn en de productiviteit van de dieren. Met het groter worden van de kuddes, is er een grotere nood aan een juist kuddemanagement waardoor dierenartsen een sleutelrol spelen als adviseurs op het bedrijf.

Geïntegreerde aanpak

Dechra biedt de juiste set tools voor elk probleem.

Internal medicines in Cattle - Dechra's integrated approach

Oorzaken van ziektes bij rundvee

Met de overgang naar grotere bedrijven, zijn de huisvestingsomstandigheden drastisch veranderd. Dit heeft bijgedragen aan nieuwe besmettingspatronen: voorheen niet-problematische condities ontstaan, terwijl andere verdwijnen. Bovendien blijft de melkgift per koe stijgen, waardoor er meer gevraagd wordt van de koeien op het gebied van management en fokkerij. Het lokale klimaat en de huisvestingsomstandigheden zijn risicofactoren vanwege hun effecten op het immuunsysteem.

Vroegtijdige symptomen van rundveeziekten

Met de evoluerende technologie, zijn er veel kuddemanagementools ontwikkeld. Vooral in grote kuddes vereenvoudigen deze oplossingen het dagelijks monitoren van de diergezondheidsstatus. Als de tools goed worden beheerd, helpen ze bij het waarnemen van de alleereerste tekenen van ziekte. Vroege detectie en juiste diagnose spelen een belangrijke rol bij een succesvolle behandeling. Geplande, structurele dierenartsbezoeken verbeteren de monitoring van de gezondheid van de kudde.

Behandeling

Een succesvolle en nauwkeurige behandeling vereist een sterke samenwerking tussen veehouder en dierenarts. In de meeste gevallen is het essentieel om de behandeling te starten meteen na het zien van de eerste symptomen. Afhankelijk van de aandoening bestaat de behandeling meestal uit een anti-infectieuze, antiflogistische en ondersteunende behandeling. Bij sommige ziekten is het advies om de zieke dieren te scheiden van gezonde kuddegenoten. 

Dechra ondersteunt en stimuleert het verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. Raadpleeg uw dierenarts voor de behandelmogelijkheden en richtlijnen.

Praktische toepassingen

Op veel melkveebedrijven zijn gegevens ruimschoots beschikbaar. Naast slimme landbouwapparatuur zijn de meeste melksystemen uitgerust met systemen voor gegevensverzameling. Deze verschaffen nuttige informatie over de melkopbrengst van de koeien. Een daling van de melkproductie is een van de meest universele signalen dat de gezondheid van de koe niet optimaal is.

Routinematige dierenartsbezoeken zijn essentieel om de gezondheidsstatus van de kudde te controleren, de juiste behandeling te geven op het juiste moment en om het dierenwelzijn te verzekeren door het voorkomen van ziekteverspreiding (isolatie van de zieke dieren).

Er zijn veel producten geregistreerd voor het gebruik in rundvee. Het kiezen van het juiste product voor de juiste diersoort vereist een juist onderzoek en diagnose, alsmede de kennis van veelvoorkomende pathogenen en hun gevoeligheid in de kudde.

Daarom moeten alle behandelingen worden geregistreerd om een ziektebeheerprotocol te ontwikkelen om de gemeenschappelijke aanpak te standaardiseren. Dit is vooral belangrijk wanneer veel mensen betrokken zijn bij het behandelen van de dieren. Sommige complexe aandoeningen als BRD (Bovine Respiratory Disease), worden veroorzaakt door een combinatie van diverse pathogenen. In het geval van multifactoriële aandoeningen moeten breedspectrum antibiotica in het behandelprotocol worden opgenomen. Om verantwoord gebruik van antibiotica te verzekeren, mag de behandeling alleen worden voorgeschreven wanneer er tekenen van ziekte worden waargenomen en moet deze beperkt blijven tot de groep dieren die op dat moment behandeld moet worden.

Eerstelijnst behandeling heeft de voorkeur, met category D antibiotica (volgens EMA klassificatie). Wanneer mogelijk, individuele behandeling (parenterale toediening) heeft de voorkeur boven groepsbehandeling (v.b. orale behandeling via voer / drinkwater), dit ondersteunt ook het verantwoord gebruik van antibiotica.

keyboard_arrow_up