Iverquantel drops

Diergeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren, kooi- en volièrevogels, post- en sierduiven en niet- bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren*.

*Dit diergeneesmiddel is conform artikel 3.19 van het Besluit Diergeneesmiddelen van 2 November 2012 vrijgesteld van registratie.

Werkzame stof(fen):

Bevat per ml: 0,4 mg ivermectine en 20 mg praziquantel. 

Verpakking: 10ml
Bewaarconditie Beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. In de oorspronkelijke verpakking en buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up