Wormbesmettingen bij pluimvee

Wormbesmettingen tasten de darmen en longen aan, met een negatief effect op de bedrijfsresultaten. Verbeteringen in huisvesting, management en hygiëne, hebben geleid tot een lagere incidentie van infecties, maar nog niet tot een volledige eliminatie. Integendeel, het risico op een wormeninfectie neemt toe doordat meer pluimvee naar buiten gaat. Het besmettingspercentage bij vogels met vrije uitloop wordt geschat op meer dan 80%.

Parasieten

Rondwormen zijn de meest voorkomende wormen bij pluimvee en zijn aanwezig in de dunne darm van de geïnfecteerde dieren.

  • Ascaridia galli
  • Capillaria
  • Heterakis

De meeste kippen vertonen geen duidelijke symptomen bij een infectie. 

Belangrijk binnen de parasitaire cyclus:

De eieren zijn bestand tegen uitdroging, hitte en koude en kunnen onder gunstige omstandigheden tot 10 jaar in de grond overleven. 
De wormen hebben een directe (afhankelijk van de gastheer; Ascaridia) of een indirecte levenscyclus (met tussengastheren in de omgeving; Capillaria and Heterakis).

Het interval tussen opname van de geëmbryoneerde eieren uit de omgeving en de heruitscheiding van nieuwe eieren (prepatente periode) is 3 tot 7 weken, afhankelijk van de wormensoort. Dit interval is de basis voor een adequaat ontwormingsprogramma.

  • De gemiddelde wormenprevalentie is 79.4% variërend van 4 tot 100%.
  • Het meest voorkomend zijn de Ascaridia galli (35.9%), Heterakis gallinarum (28.5%) en Capillaria spp. (5.90%). De lintworm Raillietina spp. (19.0%) komt ook vrij vaak voor.
  • Scharrelkippen met vrije uitloop hadden een aanzienlijk hogere prevalentie (84.8%) dan degene met alleen binnenhuisvesting (63.6%).
  • Referentie

                   ​Poult Sci, 2021 May; 100(5): 101082 PMCID:PMC8047976

                   Published online 2021 Mar 4. doi: 10,1016/j,psj,2021, 101082 PMID: 33813325

                   Global and regional prevalence of helminth infection in chickens over time: a systematic review and
                   meta-analysis

                   Anwar Shifaw, Teka Feyara, Stephen W. Walkden-Brown, Brenda Sharpe, Timothy Elliot and Isabelle Ruhnke

Economische impact

De gastrointestinale wormen;  Ascaridia galli, Heterakis en Capillaria, zijn verantwoordelijk voor de meest voorkomende economische verliezen binnen de pluimveesector.

Species Type Lokalisatie Economische verliezen
Capillaria spp Haarwormen Krop, oesofagus €€
Wereldwijd hoog risico op infectie
Ascaridia spp Rondwormen Dunne darm €€€
Wereldwijd groot probleem, ook bij gesloten huisvestingssystemen
Heterakis spp Cecale wormen Caecum €€€€
Wereldwijd de worm met de meeste ecnomische verliezen 

Waarom is een goede ontwormingsfrequentie belangrijk?

Een regelmatig ontwormingsschema is aanbevolen voor al het pluimvee met een productiecyclus van meer dan een paar weken, of voor pluimvee met vrije uitloop. Het behandelinterval is afhankelijk van twee factoren:

  • Prepatente periode van de worm: Behandel infectie voordat uitscheiding van eieren plaatsvindt, zo wordt de levenscyclus doorbroken.
  • Infectiedruk binnen de groep: Bij een hogere infectiedruk (meer eieren in de omgeving) is een aantal behandelingen met een korter interval nodig om de wormendruk effectief te verminderen.
keyboard_arrow_up