Pijnbestrijding bij varkens

Naarmate het begrip van goede landbouwpraktijken groeit, wordt het belang van pijnbestrijding bij varkens steeds duidelijker. 

In het verleden werd wel eens beweerd dat varkens minder intens, of zelfs helemaal geen pijn voelen. Varkens zijn echter, net als rundvee, bedreven in het maskeren van de pijn, waardoor het soms moeilijk is om het te herkennen.

Vandaag de dag wordt algemeen aanvaard dat de gangbare procedures in de varkenshouderij een effectieve pijnverlichting vereisen. Er zijn varkensanesthesie en -analgesie methoden ontwikkeld om het welzijn van de dieren te garanderen.

Geïntegreerde aanpak van pijnbestrijding

Dierenwelzijn wordt een belangrijk onderwerp voor de amenleving, consumenten en politici. Een geïntegreerde aanpak van pijnbestrijding is een essentieel onderdeel van elke activiteit die gericht is op het verbeteren van het welzijn van varkens.

Pain management in Cattle - Dechra's integrated approach

Veelvoorkomende oorzaken van pijn bij varkens

Het aanpakken van de oorzaak van pijn is de eerste stap. Routinematige procedures bij varkens (v.b. castratie) zijn vaak noodzakelijk voor de veiligheid, de kwaliteit van het vlees, of het management, maar kunnen bij onvoldoende beheer aanzienlijk ongemak en angst bij de dieren veroorzaken. Ontoereikende huisvestingsomstandiheden of ziekte kunnen ook pijn veroorzaken.

Dierenartsen spelen een cruciale rol bij het beoordelen van de behoeften van dieren en het bieden van uitgebreide begeleiding om de welzijnsnormen te handhaven. Uiteindelijk zullen gelukkige varkens beter presteren.

Tekenen van pijn identificeren bij varkens

Het detecteren van pijn of ongemak bij varkens kan een uitdaging zijn. Algemeen indicatoren voor pijn zijn: verminderde eetluist, lethargie, abnormale houding en beweging, of een toename van hart- en ademhalingsfrequentie. Subtielere tekens kunnen worden geclassificeerd met een pijnschaal.

Pijnbestrijdingsstrategieën voor varkens

Geschikte pijnmedicatie hangt af van de oorzaak en de locatie van de pijn en kan multimodaal zijn, dat wil zeggen een combinatie van verschillende analgetica die via verschillende routes (oraal, injectie, lokaal) worden ingediend om het effect te optimaliseren.

keyboard_arrow_up