Klauwaandoeningen bij rundvee

Klauwproblemen bij runderen is een veelvoorkomend, pijnlijk gezondheidsprobleem dat het welzijn en de productiviteit van de dieren aantast. Klauwproblemen zorgt voor een lagere dagelijkse droge stof opname, wat uiteindelijk resulteert in een lagere melkgift. Dit effect is nog opvallender bij vaarzen dan bij koeien. 1

Naast melkverlies hebben ook een slechtere reproductie, behandel- en arbeidskosten invloed op de economische prestaties van het hele bedrijf. Bovendien hebben koeien de neiging om door klauwproblemen het liggedrag te veranderen, waardoor het risico op bijkomende ziekten toeneemt. Dit wordt als één van de belangrijkste redenen beschouwd om koeien preventief af te voeren. 1

Geïntegreerde aanpak

Dechra ondersteunt u met een geïntegreerde aanpak op het gebied van kudde management, vroege detectie en de juiste therapie, om uw kudde in beweging te houden.

Lameness in Cattle - Dechra's integrated approach

Met de overgang naar grotere bedrijven en stallen zonder comfortzone hebben besmettelijke ziekten zoals Dermatitis Digitalis zich ook verspreid. Zorgen voor goede huisvestingsomstandigheden, zoals comfortabele bedding, vloersystemen en mestverwijdering zijn de eerste preventieve maatregelen

Regelmatig klauwbekappen door een professional helpt om eventuele problemen in een vroeg stadium op te sporen. Interne en externe bioveiligheid is de sleutel tot succes: pas op voor het integreren van besmette dieren in de kudde. Geschikte reinigingsfaciliteiten voor laarzen en gereedschap houden niet alleen uw dieren veilig, maar ook het personeel tevreden.

Een juiste behandeling van infectieuze kreupelheid start met het goed en regelmatig bekappen van de klauwen. De frequentie kan verschillend zijn per bedrijf, stem dit af met de individuele behoeften van het bedrijf. Behandel de aangetaste poten met een antibioticaspray nadat ze goed zijn gereinigd en bekapt bij infectieuze kreupelheden. Er kan een verband worden aangebracht om de poot van het dier schoon en beschermd te houden.

Kreupelheid is niet één aandoening, maar een klinisch symptoom van pijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat. In de meeste gevallen zijn klauwleasies de belangrijkste reden waarom koeien mank lopen. Op basis van hun etiologie worden klauwlaesies onderverdeeld in infectieuze en niet-infectieuze laesies. De meest voorkomende infectieuze klauwaandoening is dermatitis digitalis. Zoolzweren, bloedingen en wittelijnziekte zijn de meest voorkomende niet-infectieuze klauwaandoeningen bij melkvee.

De prevalentie van kreupelheid is, ondanks het toegenomen bewustzijn over de economische impact, nog steeds extreem hoog.1,2 Factoren die van invloed kunnen zijn op kreupelheid kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: omgevingsfactoren, kuddemanagement en factoren met betrekking tot de individuele koe.

Een correcte behandeling van een kreupele koe begint met een curatieve klauwbekapping. In een klauwbekapbox kan de aangetaste klauw grondig worden geïnspecteerd, om een nauwkeurige diagnose te stellen. Ontstekingsremmers en lokale verdovingsmiddelen kunnen worden toegediend om de pijn onmiddellijk en na het bekappen te verlichten. 3,4 Infectieuze klauwaandoeningen kunnen lokaal en/of systemisch behandeld worden, rekening houdend met een verantwoord gebruik van antibiotica en de prognose van het individuele geval. Na lokale behandeling van de klauw moet een paar dagen lang een verband om de klauw om het veilig en beschermd te houden.

Terwijl de koe in de klauwbekapbox staat, wordt preventief klauwbekappen van de andere klauwen geadviseerd om er zeker van te zijn dat er geen verborgen of opkomende laesies aan de andere klauwen zijn. Ongeacht de oorzaak moeten kreupele dieren worden gescheiden van de kudde en comfortabele ligboxen krijgen. Kreupelheid wordt onder controle gehouden door de klauwen regelmatig te bekappen, te zorgen voor de juiste bioveiligheidsmaatregelen (infectieziekten), een uitgebalanceerd rantsoen en de koeien het juiste comfort te bieden (voldoende stalruimte, de juiste vloerbedekking en strooisel).

Wilt u meer lezen over klauwaandoeningen bij rundvee? Dat kunt u op deze pagina.

 

 

  1. M. Garvey, 2022: “Lameness in Dairy Cow Herds: Disease Aetiology, Prevention and Management”; Dairy; 3, pp: 199-210. doi: https://doi.org/10.3390/dairy3010016

  2. M. Hoedemaker et al., 2020: “Abschlussbericht Tiergesundheit, Hygiene und Biosicherheit in deutschen Milchkuhbetrieben – eine Prävalenzstudie (PraeRi)”; https://ibei.tiho-hannover.de/praeri/pages/1

  3. J. P. Wilson, N. J. Bell, 2022: “Use of NSAIDs in the management of lameness in dairy cattle”; Livestock; 27(6). doi: 10.12968/live.2022.27.6.254

  4. D. Nagel et al., 2016: “The use of meloxicam oral suspension to treat musculoskeletal lameness in cattle”; Veterinary Medicine: Research and Reports”; 7, pp:149-155. doi: http://dx.doi.org/10.2147/VMRR.S112200

 

keyboard_arrow_up