Behandeling van gewichtsverlies bij katten

Help de eetlust en het gewicht van een kat te herstellen terwijl de onderliggende ziekte wordt onderzocht. Door dit te doen, kunt u voorkomen dat uw patiënt verdere complicaties ondervindt. In dit artikel bespreken Emily Armstrong en Ceri Bailey het belang van het behandelen van gewichtsverlies; de positieve impact van snelle behandeling en de negatieve effecten van het negeren van symptomen.

Aan het einde van het artikel zult u in staat zijn om veelvoorkomende verbanden tussen gewichtsverlies en onderliggende ziekten te identificeren, en de beste aanpak te bepalen voor het toedienen van de behandeling. Dit zorgt ervoor dat uw patiënt zich comfortabel voelt en de kwaliteit van zorg ontvangt tijdens het herstel.

Weight gain Cat

Waarom is het belangrijk om slechte eetlust en gewichtsverlies als gevolg van chronische medische aandoeningen bij katten te behandelen?

Onbedoeld gewichtsverlies bij katten kan geassocieerd worden met ernstige gevolgen:

Een lage Body Condition Score (BCS) wordt in verband gebracht met een verminderde overlevingskans bij veel ziektebeelden.1-4

Langdurige inadequate voeding kan schadelijker zijn voor de patiënt dan het primaire ziekteproces.5

Bij zieke katten kan een verandering in de productie van inflammatoire cytokines, catecholamines, cortisol, insuline en glucagon een hypermetabole toestand veroorzaken, gekenmerkt door proteïnecatabolisme, cachexie, insulineresistentie, lipolyse en verhoogde energie-uitgaven.6-8

Patiënten met cachexie kunnen in een negatieve stikstof- en energiebalans terechtkomen, verlies van vetvrije massa ervaren en lopen risico op het ontwikkelen van ondervoeding. Ondervoeding kan leiden tot bloedarmoede, hypoproteïnemie en verminderde immuunfunctie, wondgenezing en orgaanfunctie.6-7, 9-10

Een slechte eetlust veroorzaakt emotionele stress bij eigenaren en wordt beschouwd als een indicatie van een slechte kwaliteit van leven.11-13

Het handhaven van een sterke eetlust en een ideaal lichaamsconditie bij kattenpatiënten kan hun levensduur verbeteren, de kwaliteit van leven verhogen en eigenaren gemoedsrust bieden.

Slechte eetlust en gewichtsverlies moeten snel behandeld worden.

Er is geen tijd te verliezen wanneer de eetgewoonten van een kat veranderen en ze gewicht beginnen te verliezen.

  • Katten kunnen snel bezwijken aan de negatieve effecten van anorexia en gewichtsverlies.14-16
  • Vroege therapeutische interventie is essentieel om de impact van gewichtsverlies te minimaliseren, wat u tijd geeft om de onderliggende oorzaak te diagnosticeren.
  • Katteneigenaren zijn mogelijk eerder geneigd om behandelaanbevelingen op te volgen (van dieetveranderingen tot het toedienen van orale medicatie) als hun kat eet.17

Het vroegtijdig identificeren van gewichtsverlies en het op lange termijn beheren ervan kan bijdragen aan het verbeteren van de algehele gezondheid van kattenpatiënten.

Wist u dat?

Gewichtsverlies kan het vroegste teken zijn van ziekte bij katten.

Een studie heeft aangetoond dat katten een mediane gewichtsverlies hadden van 8,9% in de 12 maanden voorafgaand aan de diagnose van chronische nierziekte (CKD).

Gewichtsverlies werd al geïdentificeerd tot 3 jaar voor de diagnose en versnelde na de diagnose van CKD.2

Vergelijkbare onderzoeksresultaten werden gezien bij katten met kanker, nierfalen en schildklierziekte, waarbij gewichtsverlies meer dan 2 jaar voorafgaand aan de diagnose begon.18

Gemiddeld genomen hebben katten die zich presenteren met gewichtsverlies ongeveer een maand lang gewicht verloren.19

Om de uitkomsten voor de patiënt te verbeteren, kunt u katteneigenaren helpen begrijpen dat tijd van essentieel belang is.

Prevalentie

Uit een enquête onder EU-dierenartsen kwam naar voren dat gewichtsverlies en gebrek aan eetlust de meest voorkomende reden zijn voor eigenaren om hun kat naar de dierenarts te brengen.20

Europese dierenartsen zien ongeveer

46 gevallen

van onbedoeld gewichtsverlies bij katten als gevolg van onderliggende aandoeningen per maand.20

Dit komt overeen met ongeveer

60.000.000 gevallen

van onbedoeld gewichtsverlies bij katten per jaar.

Wat veroorzaakt een slechte eetlust en gewichtsverlies bij katten?

Enkele van de meer voorkomende onderliggende ziekten kunnen zijn: 15, 21-22

 

Card image

Hyperthyreoïdie

Card image

Chronisch nierfalen

Card image

Inflammatoire darmziekte

Card image

Neoplasie

Card image

Leverziekte

Daarom zijn zowel het identificeren van gewichtsverlies als het diagnosticeren van de onderliggende oorzaak belangrijk voor een succesvolle behandeling.

 

Behandeling

Een transdermale medicatie kan gemakkelijker zijn voor uw klanten om toe te dienen aan katten die geen orale medicatie kunnen innemen vanwege een slechte eetlust, misselijkheid of braken. Het is niet nodig dat de kat eet om de medicatie te ontvangen, dus u kunt rekenen op goede naleving door de patiënt.

Het werkzame bestanddeel mirtazapine richt zich op verminderde eetlust en veroorzaakt significante gewichtstoename in slechts 14 dagen. Dit kan een snelle reactie mogelijk maken op initiële symptomen, waardoor de conditie en het welzijn verbeteren voordat een definitieve diagnose is gesteld, en tegelijkertijd ondersteuning bieden aan patiënten die al langdurige behandeling ontvangen.

Mirtazapine is geïndiceerd voor gewichtstoename bij katten die lijden aan verminderde eetlust en gewichtsverlies als gevolg van chronische medische aandoeningen. Hiermee kunt u een veelvoorkomend symptoom behandelen bij een groot aantal van uw kattenpatiënten en bijdragen aan het verlengen van hun levensduur.

Meer informatie over Mirataz en de SPC vindt u hier.

 


Auteur

Co-auteur

Emily Armstrong BVSc MRCVS
Veterinary Technical Manager
Dechra Veterinary Products

Ceri Bailey BVSc MRCVS
Technical Manager
Dechra Veterinary Products

keyboard_arrow_up