Hypertensie bij katten: vanuit een dierenarts perspectief. 

Hoge bloeddruk bij katten, medisch bekend als feline hypertensie, is een kritieke aandoening die een grondig begrip vereist van de etiologie, klinische verschijnselen, diagnose en behandelingsstrategieën. De gezondheid van kattenpatiënten hangt af van ons vermogen om deze aandoening effectief te behandelen en te monitoren binnen de bredere veterinaire community.

In dit artikel bieden we waardevolle inzichten in feline hypertensie, waarbij we de oorzaken, symptomen, mogelijke complicaties en behandelingsopties verkennen, inclusief het gebruik van amlodipine bij katten, speciaal ontworpen om feline hypertensie te behandelen.

Bij Dechra is onze inzet gericht op het bevorderen van de veterinaire geneeskunde en het verbeteren van de gezondheid van huisdieren. Dit artikel is bedoeld om dierenartsen te voorzien van de nieuwste informatie en hulpmiddelen over feline hypertensie.

Hoe vaak komt feline hypertensie voor?

Hoge bloeddruk (feline hypertensie) komt veel voor bij oudere katten en wordt meestal gediagnosticeerd in combinatie met andere ziekten zoals hyperthyreoïdie en chronische nierziekte (CKD)1. Als we kijken naar CKD, is ongeveer 20% van de gevallen hypertensief op het moment van diagnose2, wat het belang van regelmatige bloeddrukmonitoring bij de oudere kattenpopulatie benadrukt.

Impact van feline hypertensie

De organen die het grootste risico lopen bij verhoogde bloeddruk zijn die met een rijke arteriële bloedtoevoer: de hersenen, ogen, het hart en de nieren.

Vaak worden katten pas bij de dierenarts gebracht wanneer er schade aan deze doelorganen is opgetreden, maar het is essentieel om hypertensie te diagnosticeren voordat er doelorgaanbeschadiging (TOD) optreedt om de kwaliteit van leven te behouden3.

Klinische symptomen die kunnen optreden als gevolg van TOD variëren van gedragsveranderingen en verlaagd soortelijk gewicht van de urine tot ataxie, epileptische aanvallen en blindheid.

De mogelijke gevolgen van feline hypertensie:

 

Hypertensieve retinopathie 

Door de hoge bloeddruk kan het netvlies van het oog loslaten wat zorgt voor blindheid, de kat kan plots blind worden door een hoge bloeddruk. Ook kan er een bloeding achter het hoornvlies ontstaan.

 

Hypertensieve encefalopathie 

De hersenen kunnen beschadigd raken. Hypertensieve encefalopathie kan optreden bij zowel chronische hypertensie als plotselinge, ernstige stijgingen van de bloeddruk.

Hypertrofie van de linkerkamer

Door de te hoge bloeddruk moet het hart flink pompen; hierdoor kan een verdikking van de spierwand van de linker hartkamer ontstaan.

Nierfalen

De nieren kunnen beschadigd raken door een te hoge bloeddruk en dit kan zorgen voor chronisch nierfalen (CKD).

 

Het diagnosticeren van hypertensie bij katten

Zowel bloeddrukmeting als oogonderzoeken zijn nuttig bij de diagnose van systemische hypertensie bij katten.

Richtlijnen adviseren dat alle volwassen katten minimaal eens per jaar routinematig hun bloeddruk moeten laten meten. Voor geriatrische katten en die met bekende risicofactoren (zoals onderliggende ziekte of bewijs van doelorgaanschade) wordt zelfs nog frequenter onderzoek aanbevolen1.

Bloeddrukmeting bij katten kan worden uitgevoerd met behulp van een Doppler- of een oscillometrisch apparaat, afhankelijk van de voorkeur van de dierenarts en de beschikbaarheid van apparatuur. Ongeacht de methodologie is het echter essentieel om:

 • Een kalme, rustige omgeving te hebben
 • Tijd te geven voor de kat om te wennen aan de omgeving.
 • Consistent te zijn in de meettechniek.
 • Het gemiddelde te nemen van meerdere metingen om bloeddrukmetingen echt te evalueren en te vergelijken.

Wat is de prognose bij feline hypertensie?

De prognose bij hypertensie hangt af van de schade die door de hoge bloeddruk is aangericht. Bij de meeste katten kan de hoge bloeddruk effectief onder controle gebracht worden.

De veroorzaakte schade kan soms volledig herstellen, maar er is ook een kans op blijvende gevolgen. Een kat kan bijvoorbeeld slechtziend of zelfs blind worden, of blijvend hersenletsel overhouden na een hersenbloeding.

Als de hypertensie het gevolg is van een andere onderliggende aandoening, dan hangt de prognose af van de ernst van die ziekte.

Behandelingsopties 

Behandeling voor katten met hypertensie moet altijd de diagnose en behandeling van de onderliggende oorzaak omvatten. Dit neemt echter niet de noodzaak voor antihypertensieve therapie weg2.

Volgens de meest recente consensusrichtlijnen1,4 is amlodipine de eerste keus voor de behandeling van hypertensie bij katten.

 

Auteurs

Emily Armstrong BVSc MRCVS
Veterinary Technical Manager
Dechra 

Linda Holm Segerqvist DVM
European Business Manager – Dermatology
Dechra 

 

 1. Taylor, S et al (2017) ISFM Consensus Guidelines on the Diagnosis and
  Management of Hypertension in Cats. Journal of Feline Medicine and Surgery 19: 288–303

 2. Syme HM, Barber PJ, Markwell PJ, et al. (2002) Prevalence of systolic
  hypertension in cats with chronic renal failure at initial evaluation. Journal of the
  American Veterinary Medical Association 220: 1799–1804

 3. Caney, S (2019) Feline hypertension: tests and client compliance. Vet Times
  19.05

 4. Acierno MJ et al (2018) ACVIM consensus statement: Guidelines for the
  identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and
  cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 32(6): 1803–1822

keyboard_arrow_up