Wormbesmettingen bij varkens

Ascaris Suum

Ascaris suum is het meest voorkomend  en veroorzaakt 'white spots' in de lever. Klinische symptomen zijn subtiel, de varkens laten meestal geen symptomen zien, maar de groei kan reduceren en de varkens kunnen gevoeliger zijn aan andere (respiratoire) infecties.

Belangrijk binnen de parasitaire cyclus:

Eieren zijn resistent aan uitdroging, hitte en koude en kunnen onder gunstige omstandigheden tot 10 jaar in de bodem overleven. 

Het interval tussen het opnemen van de geëmbryoneerde eieren vanuit de omgeving en het opnieuw uitscheiden van eieren door de gastheer (prepatente periode) is 6 weken. Dit interval is de basis voor een adequaat ontwormingsprogramma.

White spots op de lever zijn een 'red flag'. De larven uit de geëmbryoneerde eieren migreren door de lever en longen, worden opgehoest en opnieuw ingeslikt, om daarna in de darmen uit te groeien tot volwassen wormen. Het migreren van de wormen veroorzaakt schade aan de lever (white spots) en de longen (hoesten, secundaire bacteriële infecties b.v. Mycoplasma en A. pleuropneumoniae).

Waarom investeren in goede ontwormingsstrategieën?

  • Wormbesmettingen hebben een negatieve impact op de dagelijkse gewichtstoename en voederconversie. 
  • Wormbesmettingen zorgen voor hogere voerkosten en ook het karkas heeft een lagere economische waarde.
  • Levers worden gedeeltelijk of volledig afgekeurd bij white spots
  • Worminfecties kunnen de weg vrijmaken voor luchtweginfecties die leiden sterfte en / of extra behandelingskosten.
keyboard_arrow_up