Ontwormen: een belangrijke stap om de productiviteit te verhogen.

Parasieten zoals wormen, kunnen gezondheidsproblemen en verminderde productiviteit veroorzaken, welke leiden tot economische verliezen voor de veehouder. Zelfs met een hoge bioveiligheid kunnen zowel de technische prestaties als het dierenwelzijn worden aangetast.

Diagnose van worminfecties bij pluimvee en varkens

Worminfecties komen regelmatig voor en kunnen aanzienlijke economische gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om snel een behandeling te starten. Aan de andere kant moeten onnodige behandelingen ook voorkomen worden. Vaker ontwormen dan nodig verhoogt de kosten en brengt het risico met zich mee dat de wormen resistentie ontwikkelen. 

Daarom is een systematische en juiste diagnose van belang voor een optimaal beheer van worminfecties. 

Strategisch ontwormen is erg belangrijk om wormbesmettingen te controleren en te voorkomen.

Preventie van wormbesmettingen

Bij opname van wormeieren duurt het enkele weken voordat ze zich ontwikkelen tot volwassen wormen die nieuwe eieren uitscheiden. Dit heet de prepatente periode en varieert per wormsoort en is cruciaal om te weten bij het plannen van een goed ontwormingsschema.

Als de behandelingsintervallen langer zijn dan de prepatente periode, is het niet meer mogelijk om het aantal eieren in de omgeving te verminderen.

Ontwormingsbehandeling voor pluimvee en varkens.

Het Solustab-assortiment heeft nu een ontwormingsmiddel met een innovatieve formule beschikbaar. Fluboral.

Solustab is een premium assortiment lactosevrije, wateroplosbare producten met een unieke formule die een optimaal evenwicht biedt tussen oplosbaarheid en stabiliteit. 

  • Oplosbaarheid: slechts 5 seconden roeren
  • Stabiliteit: stabiel voor minimaal 24 uur
  • Lactosevrije formule die het risico op biofilmontwikkeling vermindert.
keyboard_arrow_up