Ziekte van Gumboro

Over Infectious Bursal Disease (IBD)

Een andere besmettelijke ziekte voor kippen is het Infectious Bursal Disease virus (IBDV). De ziekte werd voor het eerst beschreven in Gumboro, Delaware, USA waaruit de naam ziekte van Gumboro is ontstaan. Het virus van een varieteit aan pluimvee infecteren, maar erge symptomen zijn vaak alleen te zien in jonge dieren tussen de 3 en 6 weken oud.2,3  Het virus is daarnaast erg resistent tegen veel fysische en chemische agentia, waardoor persistentie waarschijnlijk is en op deze manier de infectie wordt overgedragen op volgende koppels.2

In volledig gevoelige koppels treedt de ziekte van Gumboro plotseling op, met een snelle incubatieperiode van 2 - 3 dagen. Klinische symptomen zijn vaak vaag aangezien meestal de eerste Gumboro infecties in een stal meer acuut zijn. Klinische symptomen van ernstige gevallen zijn uitputting, diarree en plotselinge sterfte bij 3 tot 6 weken oude kippen. 3 Terugkerende uitbraken in opeenvolgende koppels zijn vaak mindre ernstig.2

Maar, de meest schadelijke eigenschappen van IBD zijn niet zichtbaar. Het virus heeft een effect op het immuunsysteem van de kippen, omdat het afbraak van de immuuncellen in de Bursa Fabricus veroorzaakt.4 Het resultaat is een immunosuppressie, wat een verborgen bedreiging blijft en kan zorgen voor falen van de vaccins en het uitbreken van ziektes.6

Hoe evolueerde de ziekte van Gumboro door de jaren heen?

Als eerste referentie werd naar IBD verwezen als "aviaire nefrose" omdat visuele veranderingen vooral in de nieren gevonden zijn. 1 Later werd het IBD-virus vooral gezien als veroorzaker van immunosuppressieve effecten.7 Vanwege het dubbelstrengs RNA-genoom is IBD vatbaar voor genetische variatie.7

Deze verschillende stammen worden onderscheiden in drie verschillende groepen, op basis van de symptomen en klinische laesies veroorzaakt onder laboratoriumomstandigheden. Deze groepen zijn benoemd als: "Variant", "Klassiek" en "Zeer Virulent".3

Met de technische mogelijkhed van detectie van genetische sequenties (via RT-PCR), kunnen deze methoden worden gebruikt om IBD nog nauwkeuriger te beschrijven.5

Hoe de koppel beschermen tegen IBD?

Voordat de eerste verzwakte vaccins op de markt waren, werd IBD onder controle gehouden door de koppel opzettelijk op jonge leeftijd bloot te stellen aan het veldvirus. De kuikens hadden vaak maternale antistoffen, wat zorgde voor weinig klinische symptomen. Na de ontdekking van het immunosuppressieve effect van IBD, werd deze manier van blootstellen minder aantrekkelijk en werd de behoefte aan vaccinatie groter.2

Voor bescherming van de kippen op jonge leeftijd, is immunisatie van de koppel vooral belangrijk om maternale immuniteit door te geven aan het nageslacht. Om deze immuniteit te verlengen zijn er diverse levende vaccins beschikbaar, maar moet het tijdstip van vaccinatie zorgvuldig worden bepaald. 2

Betreft de virulentie van de de virussen in het vaccins, worden de vaccins ingedeeld als: "Mild", "Mild intermediate", "Intermediate plus", of "Hot / heet".3 Elk vaccintype is geschikt voor de verschillende lokale eisten, afhankelijk van de infectiedruk en / of het niveau van maternale antistoffentiters.

Zorgvuldige selectie van de IBD-stammen in het vaccin is nuttig bij het beheersen van de immunosuppresieve effecten en het verbeteren van de totale prestaties van het volledige vaccinatieprotocol.

1)          Cosgrove, A. (1962). An Apparently New Disease of Chickens: Avian Nephrosis. Avian Diseases, 6(3), 385-389. doi:10.2307/1587909

2)          Eterradossi N. and Saif Y. M.: „Infectious Bursal Disease”  In Diseases of Poultry, 14th ed. John Wiley & Sons, Ames, Iowa, USA, 2020; pp. 257-283.

3)          OIE Terrestrial Manual (2018), Chapter 3.3.12. – Infectious bursal disease (Gumboro disease).

4)          Mahgoub, An Overview of Infectious Bursal Disease, 2012

5)          Jackwood D.J., Sommer-Wagner S.E., Crossley B.M., Stoute S.T., Woolcock P.R. & Charlton B.R. (2011). Identification and pathogenicity of a natural reassortant between a very virulent serotype 1 infectious bursal disease virus (IBDV) and a serotype 2 IBDV. Virology, 420, 98–105.

6)          Shini, S., Huff, G.R., Shini, A. and Kaiser, P. (2010) Understanding stress-induced immunosuppression: Exploration of cytokine and chemokine gene profiles in chicken peripheral leukocytes. Poultry Science 89: 841-851.

7)          Alkie TN, Rautenschlein S. Infectious bursal disease virus in poultry: current status and future prospects. Vet Med (Auckl). 2016;7:9-18. Published 2016 Jan 19. doi:10.2147/VMRR.S68905

keyboard_arrow_up