Bent u al bekend met ons Avishield® assortiment?

donderdag 23 november 2023

In de pluimveesector zijn diverse virale ziekten een uitdaging voor de industrie. De ziekte van Gumborro, Infectieuze Bronchitis en Newcastle Disease hebben grote gevolgen voor de productie en diergezondheid van de dieren. Lees in dit artikel meer over de aandoeningen en de Avishield® vaccins.

Dechra heeft diverse levende pluimvee-vaccins in het Avishield® assortiment. De vaccins zijn gekend om hun effectiviteit en doeltreffendheid, met een stabiliteit van 3 uur na reconstitutie. Hierdoor hebben de vogels voldoende tijd om het vaccin op te nemen. Het Avishield®-assortiment biedt een eersteklas bescherming tegen blootstelling aan de huidige virulentiestammen. De vaccins bieden bescherming tegen Infectieuze Bursitis (IB), Infectieuze bursitis (ziekte van Gumborro), of de Ziekte van Newcastle (ND).

Infectieuze Bronchitis (IB)

Infectieuze Bronchitis (IB) is een zeer besmettelijke virale aandoening die vooral pluimvee treft. Er zijn verschillende serotypen en het virus wordt uitgescheiden via de luchtpijp en de mest. De meest voorkomende serotypen in Europa zijn: D388 (QX-variant), UK 793B; CR 88, Massachusetts type (vb H120) en het Italiaans type -02.

Symptomen:

Klinische symptomen bestaan vooral uit acute ademhalingsstoornissen bij jonge dieren, met name vleeskuikens. Natte ogen, ademhalingsgeluiden, piepen en benauwdheid komen voor, maar het kan ook bij jonge dieren een infectie van de eileider veroorzaken. Dit geeft onherstelbare schade met een verminderde eierproductie, misvormde eieren en schijnleggers tot gevolg. Bepaalde serotypen zijn nefropathogeen en veroorzaken acute nefritis, urolithiasis en sterfte.

Behandeling en preventie:

Het beheersen van IB vereist een combinatie van bioveiligheidsmaatregelen, vaccinatie en monitoring. Er zijn wat betreft vaccinatie geen vaccins beschikbaar die in één keer bescherming geven tegen alle IB-stammen. Het IB-virus muteert gemakkelijk, waardoor in de loop van de tijd nieuwe stammen ontstaan. Daarom is diagnostiek belangrijk in het bepalen van de juiste serotypes in de regio, om zo een optimaal vaccinatieschema op te stellen. De Gezondheidsdienst voor Dieren monitort het voorkomen van de verschillende stammen in Nederland. Dit is terug te vinden in de rapportage “Monitoring Pluimveegezondheid”.

Voor meer informatie over IB kunt u terecht op onze website: Aviaire Infectieuze Bronchitis (IB) (dechra.nl)

Avishield IB H120 en IB GI-13 zijn de twee vaccins in het Avishield® assortiment betreft IB. Voor meer informatie, ga naar:

Avishield IB GI-13, lyofilisaat voor oculonasale suspensie/gebruik in drinkwater voor kippen (dechra.nl)

Avishield IB H120, lyofilisaat voor oculonasale suspensie/gebruik in drinkwater, voor kippen (dechra.nl)

Newcastle Disease (ND)

Newcastle disease wordt veroorzaakt door een hoogvirulente stam van het aviaire paramyxovirus type-1 (APMV-1). Het is een wereldwijd voorkomende, zeer besmettelijke, virale infectie met ernstige economische gevolgen. ND is een meldingsplichtige dierziekte.

Symptomen:

Afhankelijk van de pathogeniteit van de specifieke ND-stam zijn de symptomen vaak: ademhalingsproblemen, hoesten, verminderde eetlust en verminderde eierproductie. Bij zeer virulente stammen is de sterfte hoog. 

Preventie en bestrijding:

Vaccinatie is verplicht in veel EU lidstaten, waardoor er diverse vaccinatieprogramma’s zijn. Er wordt gebruik gemaakt van levende vaccins van lentogene ND-stammen als Hitchner Bq, LaSota of VG/Ga stam. Levende vaccins zijn erg gevoelig voor het onjuist gebruik van het vaccin, houdt hier daarom rekening mee. Verder kan kiezen voor een vaccin met een lage ICPI zoveel mogelijk vaccinreacties voorkomen.

Voor meer informatie over Newcastle Disease, kunt u terecht op onze webpagina: Newcastle Disease (ND) (dechra.nl)

Avishield ND is in het Avishield® assortiment beschikbaar voor de bescherming van uw pluimvee en bevat de LaSota-stam. Voor meer informatie over het vaccin, zie:

Avishield ND, lyofilisaat voor oculonasale suspensie/gebruik in drinkwater voor kippen en kalkoenen (dechra.nl)

Ziekte van Gumboro

De ziekte van Gumboro, oftewel Aviaire Infectieuze Bursitis wordt veroorzaakt door het Infectious Bursal Disease Virus (IBDV) en behoort tot de familie van de Birnaviridae. Het IBD-virus tast de Bursa van Fabricius aan, welke een cruciale rol speelt in het immuunsysteem. Dit leidt tot een verzwakking van het immuunsysteem wat kan zorgen voor falen van de vaccins en het uitbreken van ziektes.

Symptomen:

De ziekte van Gumboro treedt plotseling op en verspreidt zich snel in de koppel. Bij ernstige gevallen is uitputting, diarree en plotselinge sterfte (bij dieren van 3 tot 6 weken leeftijd) te zien. In een vroeg stadium zijn meestal een daling van de voeropname, sufheid en slijmerige ontlasting merkbaar.

Preventie en bestrijding:

Vaccinatie helpt infecties te voorkomen evenals aanvullende maatregelen als reinigen en ontsmetting. Tijdstip van vaccinatie is bij alle pluimveecategorieën afhankelijk van de hoogte en variatie van de maternale antistoffen en het te gebruiken vaccin. Bij een niet verhoogde infectiedruk kan het beste een intermediair vaccin worden ingezet. Bij een verhoogde infectiedruk kan een intermediair-plus vaccin worden gebruikt. Het inzetten van het vaccin is op basis van bloedonderzoek van de maternale immuniteit.

Voor meer informatie over de ziekte van Gumboro, kunt u terecht op onze website: Infectious Bursal Disease (IBD) (dechra.nl)

Avishield IBD Plus en IBD INT zijn de twee vaccins in het Avishield® assortiment betreft IBD. Voor meer informatie, ga naar:

Avishield IBD INT, lyofilisaat voor oculonasale suspensie/gebruik in drinkwater voor kippen (dechra.nl)

Avishield IBD PLUS, lyofilisaat voor gebruik in drinkwater, voor kippen (dechra.nl)

 

Geschreven door drs. J. de Mul, werkzaam bij Dechra als productmanager landbouwhuisdieren & paard

keyboard_arrow_up