Sedastop

Herstel van mobiliteit en bewustzijn naast een zeer snel herstel van het hartritme, na toepassing van medetomidine of dexmedetomidine in honden en katten.
Werkzame stof(fen): Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: Atipamezole hydrochloride 5 mg
Lijst van hulpstoffen 
Methyl-parahydroxybenzoaat (E218) 
Natriumchloride Zoutzuur (voor de pH instelling) 
Natriumhydroxide (voor pH instelling) 
Water voor injecties 
Verpakking: 1 x 10 ml
Wachttijd Niet van toepassing.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up