Floxadil

Floxadil 25 mg/ml oplossing voor injectie

Floxadil
Floxadil 25 mg/ml oplossing voor injectie

keyboard_arrow_right
Floxadil 50 mg/ml oplossing voor injectie

Floxadil
Floxadil 50 mg/ml oplossing voor injectie

keyboard_arrow_right
Floxadil 50 mg/ml oplossing voor injectie

​Floxadil 50 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, varkens,  honden en katten

Werkzame stof(fen): Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: Enrofloxacine 50 mg

Hulpstoffen:
Butylalcohol 
Kaliumhydroxide 
Water voor injecties 
Verpakking: 100ml
Wachttijd Kalveren: Na intraveneuze injectie: Vlees en slachtafval: 5 dagen. Na subcutane injectie: Vlees en slachtafval: 12 dagen. Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Varkens: Vlees en slachtafval: 13 dagen.
Bewaarconditie Bewaren beneden 25oC. 
Niet in de vriezer bewaren. 
Bewaar de flacon in de buitenverpakking bescherming tegen licht.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up