Meloxidolor

Honden:
Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Vermindering van post-operatieve pijn en ontsteking na orthopedisch chirurgische ingrepen en weke delen chirurgie.

Katten:
Vermindering van post-operatieve pijn na ovariohysterectomie en na kleine chirurgische ingrepen van de weke delen.

Runderen:
Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij runderen. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week. Voor de verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varkens:
Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen. Voor verlichting van post-operatieve pijn bij kleine chirurgische ingrepen aan weke delen, zoals castratie.

Werkzame stof(fen): Werkzaam bestanddeel: Meloxicam
Hulpstoffen:
Ethanol
Poloxamer 188
Natriumchloride
Glycine
Natriumhydroxide
Hydrochloorzuur
Glycofurol
Meglumine
Water voor injectie
Verpakking: 20 ml
Wachttijd Runderen: Vlees en slachtafval: 15 dagen Varkens: Vlees en slachtafval: 5 dagen
Bewaarconditie Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up