Equibactin

Voor de behandeling van infecties bij paarden veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor de combinatie van trimethoprim en sulfadiazine, zoals infecties van de bovenste luchtwegen of het urogenitaal stelsel, en wondinfecties.
Werkzame stof(fen):
Per gram: Werkzame bestanddelen:
Sulfadiazine 250 mg
Trimethoprim 50 mg

Hulpstoffen:
Glucosemonohydraat 
Colloïdaal siliciumdioxide anhydraat
Verpakking: 10 x 60 g
Wachttijd Vlees en slachtafval: 20 dagen Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Bewaarconditie Houd de sachets zorgvuldig gesloten na de eerste opening ter bescherming tegen vocht. Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur. 
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up