Gujatal

Inductie van spierrelaxatie en immobilisatie, als aanvulling op gebalanceerde anesthesie.
Afhankelijk van de ingreep kan guaifenesine gebruikt worden in combinatie met verschillende anesthetica:
- In combinatie met een sedativum en lokale anesthetica voor korte ingrepen.
- In combinatie met geschikte algemene anesthetica voor inductie en/of onderhoud van spierrelaxatie tijdens de anesthesie.

Werkzame stof(fen):

Werkzaam bestanddeel: Guaifenesine

Hulpstoffen:
Glucose monohydraat
N-methylpyrrolidone
Water voor injecties
Natriumhydroxide (voor pH aanpassing)
​Zoutzuur (voor pH aanpassing)

Verpakking: 500 ml
Wachttijd Niet gebruiken bij paarden bestemd voor menselijke consumptie.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up