IsoFlo

Induceren en onderhouden van algehele anesthesie.

Werkzame stof(fen):

100% isofluraan per ml

Verpakking: 250ml
Wachttijd Paard: Vlees en slachtafval: 2 dagen. Niet goedgekeurd voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Bewaarconditie

Bewaren beneden 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke flacon. Houd de flacon zorgvuldig gesloten. Beschermen tegen direct zonlicht en warmte. 

Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up