Nematel-p

Wormbesmetting met volwassen stadia van rondwormen, met name ascariden, kleine strongyliden, grote strongyliden en oxyuriden bij paarden, ponies en veulens. 
De werkzaamheid tegen Anoplocephala perfoliata is variabel.
Actives Werkzaam bestanddeel: pyrantelembonaat
Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat (E218)
Propylparahydroxybenzoaat (E216)
Polysorbaat 80 (E433)
Kolloidaal watervrij silica (E551)
Maisolie
Verpakking 30 g
Wachttijd Vlees en slachtafval: 0 dagen. Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Documents: SPC get_app

Heeft u meer vragen?

keyboard_arrow_up