Nematel-p

Wormbesmetting met volwassen stadia van rondwormen, met name ascariden, kleine strongyliden, grote strongyliden en oxyuriden bij paarden, ponies en veulens. 

De werkzaamheid tegen Anoplocephala perfoliata is variabel.
 
Let op, doeldier paard vanaf de leeftijd van 8 weken.
Werkzame stof(fen): Werkzaam bestanddeel: pyrantelembonaat
Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat (E218)
Propylparahydroxybenzoaat (E216)
Polysorbaat 80 (E433)
Kolloidaal watervrij silica (E551)
Maisolie
Verpakking: 30 g
Wachttijd Vlees en slachtafval: 0 dagen. Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up