Procapen

Voor de behandeling van bacteriële infectieziekten die zijn veroorzaakt door pathogenen die gevoelig zijn voor benzylpenicilline.

Runderen, kalveren en paarden: 
Bacteriële infecties in het algemeen (septikemie). 
Infecties van de/het: 
- Ademhalingsstelsel; 
- urinewegen en genitaliën; 
- huid, klauwen en hoeven; 
- gewrichten. 
Varkens (volwassen varkens): Infecties van de/het: 
- urogenitaal stelsel (infecties met bèta-hemolytische Streptococcus spp.); 
- musculoskeletaal systeem (infecties met Streptococcus suis); 
- huid (infecties met Erysipelothrix rhusiopathiae). 
Verpakking: 100 ml
Wachttijd Runderen: Vlees en slachtafval: 14 dagen Melk: 6 dagen Varkens (volwassen varkens): Vlees en slachtafval: 15 dagen Paarden: Vlees en slachtafval: 14 dagen Niet voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up