Procapen

Voor de behandeling van bacteriële infectieziekten die zijn veroorzaakt door pathogenen die gevoelig zijn voor benzylpenicilline.

Runderen, kalveren en paarden: 

Bacteriële infecties in het algemeen (septikemie). 

Infecties van de/het: 
  • Ademhalingsstelsel; 
  • Urinewegen en genitaliën; 
  • Huid, klauwen en hoeven; 
  • Gewrichten. 
 
Varkens (volwassen varkens):
 
Infecties van de/het: 
  • Urogenitaal stelsel (infecties met bèta-hemolytische Streptococcus spp.); 
  • Musculoskeletaal systeem (infecties met Streptococcus suis); 
  • Huid (infecties met Erysipelothrix rhusiopathiae). 
Verpakking: 100 ml
Wachttijd Runderen: Vlees en slachtafval: 14 dagen Melk: 6 dagen Varkens (volwassen varkens): Vlees en slachtafval: 15 dagen Paarden: Vlees en slachtafval: 14 dagen Niet voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up