Oxytocin

Voor de behandeling van:

  • weeënzwakte (teef, kat en zeug);
  • atonieën van de uterus (zeug);
  • uterusbloedingen (merrie, koe, ooi, geit, zeug, teef en kat);
  • retentio secundinarum (teef en kat);
  • agalactiesyndroom bij zeugen.
Werkzame stof(fen): Oxytocine-acetaat
Verpakking: 10 ml, 50 ml, 100 ml
Wachttijd Vlees en slachtafval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up