Solacyl

Symptomatische behandeling van inflammatoire aandoeningen van de luchtwegen, zo nodig in combinatie met een gepaste anti-infectieuze behandeling.
Actives Per gram: 
Werkzaam bestanddeel: Natriumsalicylaat 1000 mg, overeenkomend met 862,6 mg salicylzuur (als natriumzout) 
Hulpstoffen: geen
Verpakking 1kg
Wachttijd Vlees en slachtafval: 2 dagen. Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren.
Documents: SPC get_app

Heeft u meer vragen?

keyboard_arrow_up