Cyclo Spray

- Behandeling van oppervlakkige traumatische of chirurgische wonden, gecontamineerd met kiemen die gevoelig zijn voor chloortetracycline.
- Het product kan gebruikt worden als deel van de behandeling van oppervlakkige huid- en klauw-/hoefinfecties, in het bijzonder dermatitis interdigitalis (rotkreupel; stinkpoot) en dermatitis digitalis, die veroorzaakt worden door kiemen die gevoelig zijn voor chloortetracycline.
Actives Chloortetracyclinehydrochloride
Verpakking 211 ml, 422 ml
Wachttijd (Orgaan) vlees: nul dagen Melk: nul dagen
Documents: SPC get_app

Heeft u meer vragen?

keyboard_arrow_up