Ketoprosol

Rund:

Symptomatische behandeling van koorts bij luchtweginfecties en ontstekingsremmende en pijnstillende behandeling bij spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen aan de uier. 

Varken:
Ontstekingsremmende en koortsverlagende behandeling bij aandoeningen van de luchtwegen en bij het mastitis-metritis-agalactie syndroom.
Werkzame stof(fen): Werkzaam bestanddeel: Ketoprofen

Hulpstoffen:
Benzylalcohol 
L-arginine 
Citroenzuur 
Water voor injectie
Verpakking: 100ml
Wachttijd Rund: - Vlees en slachtafval: 4 dagen - Melk: 0 dagen Varken: Vlees en slachtafval: 5 dagen
Bewaarconditie Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen bevriezing.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up