Oxytocin

Voor de behandeling van:

- weeënzwakte (teef, kat en zeug);

- atonieën van de uterus (zeug);

- uterusbloedingen (merrie, koe, ooi, geit, zeug, teef en kat);

- retentio secundinarum (teef en kat);

- agalactiesyndroom bij zeugen.

Werkzame stof(fen): Oxytocine-acetaat
Verpakking: 10 ml, 100 ml, 50 ml
Wachttijd Vlees en slachtafval: 0 dagen. Melk: 0 dagen.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up