Solacyl

Kalveren:

Ondersteunende behandeling van koorts bij acute aandoening van de luchtwegen, zo nodig in combinatie met gerichte therapie (bijvoorbeeld anti-infectieuze therapie).

Varkens:
Voor de behandeling van ontsteking, in combinatie met een gelijktijdige antibioticumtherapie.
Werkzame stof(fen): Per gram: 
Werkzaam bestanddeel: Natriumsalicylaat 1000 mg

Hulpstoffen: geen
Verpakking: 1kg
Wachttijd Varkens (Orgaan) vlees: nul dagen Kalveren (Orgaan) vlees: nul dagen Niet gebruiken bij koeien die melk voor menselijke consumptie produceren.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up