Klantcommunicatie

Complexe endocrinologische afwijkingen zijn vaak lastig om aan een eigenaar uit te leggen. Een gedegen kennis over de ziekte en kennis over de verschillende behandelingsmogelijkheden zijn daarom van belang om eigenaren te kunnen ondersteunen bij en uitleg te geven over de behandeling van hun huisdier met het syndroom van Cushing.

Klantcommunicatie

 • Als een eigenaar zorgen uit of verschijnselen beschrijft die overeenkomen met de symptomen van het syndroom van Cushing. 

 • Als u als dierenarts verschijnselen opmerkt die passen bij het syndroom van Cushing.

 • Als een dier onvoldoende reageert op een ingestelde behandeling en het syndroom van Cushing daarvan de oorzaak zou kunnen zijn.

Focus allereerst op de patiënt

Een eigenaar brengt iets ter sprake wat u triggert om te denken aan het syndroom van Cushing:

 • Toegenomen waterinname
 • Toegenomen voedselinname
 • Meer hijgen
 • Zwakte
 • Vachtveranderingen – slechte vachtkwaliteit, kleurveranderingen, afgeschoren vacht groeit niet terug
 • Huidveranderingen – kijk naar de buik; is de huid dunner, zijn bloedvaten of comedonen zichtbaar?
 • Toegenomen buikomvang door hepatomegalie, toename van vet in de buikholte (adipositas), verzwakte buikspieren.
 • Spierzwakte
 • Zwakte achterhand

Als u een hond behandelt en de hond reageert onvoldoende op de ingestelde behandeling, zou Cushing een onderliggende oorzaak kunnen zijn.

Diagnose en uitleg van de diagnostiek

Laboratoriumbevindingen geschikt voor het syndroom van Cushing, maar zonder een overeenkomende ziektegeschiedenis of klinische symptomen zijn geen bewijs voor een diagnose van het syndroom van Cushing.

STAP 1                   Vermijd suggestieve vragen, stel open vragen:

 

"Kunt u me vertellen hoeveel Rex drinkt per dag?"

STAP 2                  Geef eigenaren een eenvoudige uitleg over het syndroom van Cushing. Teveel informatie kan verwarring en onzekerheid veroorzaken.

"Honden hebben twee klieren bij de nieren die het belangrijke hormoon cortisol aanmaken. Het lichaam houdt doorgaans de cortisolspiegel op een normaal niveau, maar bij sommige honden maken de bijnieren teveel cortisol aan, wat leidt tot verschijnselen zoals toegenomen eetlust en dorst of haarverlies of vachtveranderingen"

STAP 3                   Het is belangrijk om de verwachtingen ten aanzien van de diagnostiek te bespreken, bijvoorbeeld:

"Ik stel voor dat we urine-onderzoek doen om te kijken of Rex het syndroom van Cushing zou kunnen hebben"

Als de ziektegeschiedenis en klinische verschijnselen subtiel lijken en nog niet zeer problematisch voor de hond of de eigenaar, breng dan ter sprake dat de hond het syndroom van Cushing zou kunnen hebben en in dat geval aanvullende diagnostiek over een aantal maanden zinvol zal zijn.

De ervaring van Dr. Cook is dat er een correlatie blijkt te zijn tussen de grootte van de honden(rassen) en het type Cushing: Bij honden(rassen) > 20 kg, heeft 50% van de honden hypofyse-afhankelijke Cushing en 50% bijnierafhankelijke Cushing. Hoe groter de hond, hoe groter de kans op bijnierafhankelijke Cushing.

Stel diagnostiek bij grote honden, met een ziektegeschiedenis en/of klinische verschijnselen passend bij Cushing, niet uit, want 50% van de bijniertumoren is kwaadaardig. Uitstel kan resulteren in metastasering en een gemiste kans ten aanzien van de mogelijkheid van curatieve chirurgie. 

De diagnose syndroom van Cushing is niet te stellen ZONDER signalement, ziektegeschiedenis, en klinische verschijnselen. De resultaten zijn ALLEEN te interpreteren in combinatie met signalement, ziektegeschiedenis en klinische verschijnselen. 

Focus eerst op de patiënt en vervolgens op de resultaten van de aanvullende diagnostiek. Laboratoriumuitlslagen kan men interpreteren, maar een diagnose stellen vereist tevens kennis over de patiënt. 

Onthoud wat je hebt gehoord, wat je hebt gezien of de moeilijkheid die is waargenomen bij de behandeling van de eerste ziekte van de patiënt.

Behandeling

Wees realistisch over de kosten van de behandeling. Wees positief over de verwachtingen ten aanzien van de reactie op de behandeling, maar geef te kennen dat het een levenslange behandeling betreft.

De kosten in perspectief zetten wil nog wel eens helpen. Bijvoorbeeld: de kosten van de behandeling van het syndroom van Cushing bij uw hond komen overeen met een kop koffie per dag.

Dit kan helpen om de eigenaar bewust te maken van de voordelen van behandelen en de effecten van niet behandelen.
 

Honden met het syndroom van Cushing hebben vaak meerdere symptomen die invloed hebben op de kwaliteit van leven van zowel hond als eigenaar.

Studies laten een enorme variatie in overlevingstijd zien bij honden die behandeld worden voor het syndroom van Cushing, maar u kunt de eigenaren verzekeren dat de kwaliteit van leven van hun hond zal verbeteren zodra de overproductie van cortisol onder controle is

Een positieve houding ten aanzien van de behandeling zal bij eigenaren het gevoel creëren dat ze het goede doen voor hun huisdier.

Monitoring

Het is essentieel om te weten hoe het met de hond gaat na verloop van tijd. Vraag om terugkoppeling van de eigenaar met betrekking tot reactie op de ingestelde behandeling. En focus bij elke controle op hoe het gaat met de hond alvorens de laboratoriumuitslagen te interpreteren.

Cushing en communicatie

Gebleken is dat duidelijke communicatie en een heldere uitleg over het syndroom van Cushing, vanaf de eerste verdenking tot aan de uiteindelijke diagnose zal leiden tot therapietrouw bij de eigenaar.
 
Een serie korte videofragmenten zijn opgenomen met Dr Audrey Cook over de uitdagingen van en de oplossingen voor het effectief communiceren met eigenaren over het syndroom van Cushing.

Elk fragment is opgedeeld in overzichtelijke onderdelen:

 • Wanneer brengt u het syndroom van Cushing ter sprake?
 • Diagnose
 • Eigenaren motiveren en ondersteunen bij de behandeling
 • Behandeling en ondersteuning

Introductie

Wanneer praten over Cushings

Diagnose

Behandeling en ondersteuning

keyboard_arrow_up