Fentadon

  • Intra-operatieve analgesie tijdens chirurgische ingrepen zoals orthopedische en weke delenchirurgie. 
  • Bestrijding van postoperatieve pijn als gevolg van zware orthopedische en weke delenchirurgie. 
Werkzame stof(fen): Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: Fentanyl 50 microgram (overeenkomend met 78,5 microgram fentanylcitraat)

Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 
Propylparahydroxybenzoaat 
Natriumchloride 
Zoutzuur (voor aanpassing van de pH-waarde) 
Natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH-waarde) 
Water voor injecties
Verpakking: 10 ml
Wachttijd Niet van toepassing
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up