Prevomax

Honden 
• Voor de behandeling en preventie van misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie. 
• Voor de preventie van braken met uitzondering van braken veroorzaakt door reisziekte.
• Voor de behandeling van braken, in combinatie met andere ondersteunende maatregelen.
• Voor de preventie van perioperatieve misselijkheid en braken en de verbetering van het herstel na algemene anesthesie waarbij de μ-opiaatreceptoragonist morfine is gebruikt.
Katten 
• Voor de preventie van braken en de vermindering van misselijkheid, behalve misselijkheid veroorzaakt door reisziekte. 
• Voor de behandeling van braken, in combinatie met andere ondersteunende maatregelen.
Werkzame stof(fen): Werkzaam bestanddeel: Maropitant

Lijst van hulpstoffen:
Betadex sulfobutylethernatrium 
Benzylalcohol (E1519) 
Citroenzuur, watervrij 
Natriumhydroxide 
Water voor injecties
Verpakking: 20 ml
Wachttijd Niet van toepassing.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up