Prevomax

Honden:

  • Voor de behandeling en preventie van misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie.
  • Voor de preventie van braken met uitzondering van braken veroorzaakt door reisziekte.
  • Voor de behandeling van braken, in combinatie met andere ondersteunende maatregelen. 
  • Voor de preventie van perioperatieve misselijkheid en braken en de verbetering van het herstel na algemene anesthesie waarbij de μ-opiaatreceptoragonist morfine is gebruikt.

Katten:

  • Voor de preventie van braken en de vermindering van misselijkheid, behalve misselijkheid veroorzaakt door reisziekte.
  • Voor de behandeling van braken, in combinatie met andere ondersteunende maatregelen.
Werkzame stof(fen):

Werkzaam bestanddeel: Maropitant

Hulpstoffen: Betadex sulfobutylethernatrium, Benzylalcohol (E1519), Citroenzuur, watervrij, Natriumhydroxide, Water voor injecties

Verpakking: 20 ml
Wachttijd Niet van toepassing.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up