Sedastart

- Hond en kat: klinische onderzoeken, klinische behandeling, röntgenonderzoeken

- Hond: als inleidende medicatie bij algehele narcose, kleine operaties

Werkzame stof(fen): Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: Medetomidine hydrochloride 1 mg 
Lijst van hulpstoffen 
Methyl-parahydroxybenzoaat (E218) 
Propyl-parahydroxybenzoaat (E216) 
Natriumchloride Zoutzuur (voor pH instelling) Natriumhydroxide (voor pH instelling) 
Water voor injecties
Verpakking: 10 ml
Wachttijd Niet van toepassing.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up