Comfortan

Voor gebruik bij bestrijding van pijn bij honden en katten; premedicatie voor algehele anesthesie of neuroleptanalgesie bij honden en katten in combinatie met een neurolepticum.

Werkzame stof(fen): Methadonhydrochloride
Verpakking: 10 ml
Wachttijd Niet van toepassing.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up