Genestranvet

Rund:
1. Oestrusinductie of –synchronisatie
Indien dit product wordt toegediend wanneer er een actief corpus luteum aanwezig is, zal hierdoor een luteolyse en na twee à vier dagen een oestrus met ovulatie worden opgewekt. Dit effect wordt gewenst bij runderen in de suboestrus- of anoestrus-fase. Eventueel aanwezige corpus luteum cysten of geluteïniseerde follikelcysten zullen binnen enkele dagen in regressie gaan. Dit product kan eveneens worden gebruikt ter verkorting van de cyclus of synchronisatie van de oestrus.
2. Uitdrijving van een fysiologische of pathologische uterusinhoud.
Door het stimulerende effect van dit product op de uterusmusculatuur wordt de uterusinhoud uitgedreven. Van dit effect kan gebruik gemaakt worden om de partus te induceren (vanaf de 270ste dag van de graviditeit), een abortus op te wekken (tot de 150ste dag van de graviditeit), of om gemummificeerde foetussen en pathologische afscheidingsproducten uit te drijven. De partusinductie, het opwekken van abortus of de expulsie van afscheidingsproducten, in geval van een endometritis of pyometra, gebeurt meestal 1 à 3 dagen na de injectie van dit product.

Paard:
Oestrusinductie: Indien dit product wordt toegediend wanneer een minimaal 7 dagen oud corpus luteum aanwezig is, zal hiervoor een luteolyse worden opgewekt.

Varken:
Partusinductie vanaf de 113de dag van de graviditeit.
De geboorte volgt meestal 20 tot 30 uur na injectie met dit product.

Werkzame stof(fen): Cloprostenol natrium
Verpakking: 20 ml
Wachttijd (Orgaan) vlees: 1 dag Melk: 0 dagen
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up