Rominervin

Sederend middel om hantering, onderzoek, kleine chirurgische ingrepen en kleine procedures mogelijk te maken. Als premedicatie voorafgaand aan het toedienen van injecteerbare of inhalatie-anesthetica. Romifidine kan ook worden gebruikt met synthetische opiaten (bijv. butorfanol) voor een diepere sedatie/analgesie.
Werkzame stof(fen): Per ml: Werkzaam bestanddeel: Romifidine hydrochloride 10 mg equivalent aan 8,76 mg romifidine Hulpstof(fen): Chlorocresol 2 mg
Verpakking: 10 ml
Wachttijd Vlees en slachtafval: 6 dagen. Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up