Tranquigel

Gel voor een algemene, matige sedatie van paarden. Geschikt voor situaties waarbij sedatie gewenst is, zoals bij onderzoek van rusteloze of agressieve dieren, tijdens transport, africhten of het bijwerken en beslaan van de hoeven. Toediening is eenvoudig met behulp van de spuit.
Werkzame stof(fen): Acepromazine
Verpakking: 10 ml
Wachttijd Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die voor humane consumptie bestemd zijn.
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up