Phenocillin

Behandeling en metafylaxe van necrotische enteritis in kippen, veroorzaakt door Clostridium perfringens. Alvorens metafylactisch te gebruiken dient de ziekte in het koppel kippen recent te zijn gediagnosticeerd.
Werkzame stof(fen): Werkzaam bestanddeel: Fenoxymethylpenicilline
Hulpstoffen: 
Kaliumdihydrogeenfosfaat
Colloïdaal silicium anhydraat 
Verpakking: 1kg
Wachttijd Vlees en slachtafval: 2 dagen Eieren: nul dagen
Bewaarconditie Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up