Vetivex

Vetivex 9 mg/ml oplossing voor infusie

Dit diergeneesmiddel wordt toegediend via een intraveneus infuus voor de behandeling van uitdrogingsverschijnselen bij runderen, paarden, honden en katten.

Het kan worden gebruikt als middel tegen hypovolemische shock of ziekten van het maag-darmkanaal (vooral bij aanwezigheid van alkalose, bijv. In gevallen van langdurig braken of abomasale klachten in runderen).


Het kan worden toegediend om te voldoen aan de normale vocht- en elektrolytbehoeften wanneer vloeistof niet oraal kan worden toegediend.

Werkzame stof(fen): Per ml: 
Werkzaam bestanddeel: 
Natriumchloride 9 mg 
Natrium: 150 mmol/liter 
Chloride: 150 mmol/liter

Lijst van hulpstoffen: Water voor injecties
Verpakking: 1 liter, 500 ml
Wachttijd Rundvee en paarden: Vlees en slachtafval: nul dagen Melk: nul uur
Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up