Cronyxin

Rund:

Ter verlichting van een acute ontsteking geassocieerd met bronchopneumonie.

Paard:

Ter verlichting van een ontsteking geassocieerd met spier-en skeletaandoeningen, in het bijzonder in acute tot subchronische stadia. Eveneens geïndiceerd voor verlichting van viscerale pijn geassocieerd met koliek.

Varken:

Als aanvullende therapie bij de behandeling van respiratoire aandoeningen bij varkens.

Werkzame stof(fen):

Flunixine (flunixine meglumine) 50 mg 

Verpakking: 100 ml
Wachttijd Vlees en slachtafval: Rund: 10 dagen Paard: 28 dagen Varken: 24 dagen Melk: Rund: 48 uur Niet gebruiken bij paarden die melk produceren voor humane consumptie.
Bewaarconditie

Bewaren beneden 25°C.

Document(en): SPC get_app
keyboard_arrow_up