Ketodolor

CASCADE product

Paarden
:
- ter vermindering van ontsteking en pijn bij aandoeningen van het bewegingsapparaat;
- ter vermindering van viscerale pijn bij koliek.

Runderen:
- ter vermindering van pijn (bijvoorbeeld door druktrauma) ten gevolge van puerperale parese;
- ter vermindering van koorts en benauwdheid bij bacteriële luchtweginfecties, indien gebruikt in combinatie met een geschikte antimicrobiële therapie;
- ter bevordering van herstel bij acute klinische mastitis, met inbegrip van acute endotoxine mastitis, veroorzaakt door gram-negatieve micro-organismen, in combinatie met antimicrobiële therapie;
- ter vermindering van pijn ten gevolge van uieroedeem bij het afkalven.

Varkens:
- ter vermindering van koorts en verlaging van de ademhalingsfrequentie bij bacteriële of virale luchtweginfecties indien gebruikt in combinatie met een geschikte antimicrobiële therapie;
- ter ondersteuning van behandeling van het mastitis-metritisagalactia-syndroom bij zeugen, in combinatie met een geschikte antimicrobiële therapie.

Werkzame stof(fen):
Werkzaam bestanddeel:
Ketoprofen 100 mg

Hulpstoffen:
Benzylalcohol (E1519) 10 mg
Verpakking: 100 ml
Wachttijd Runderen: (Orgaan)vlees: na intraveneuze toediening: 1 dag na intramusculaire toedieing: 4 dagen Melk: nul uur Varkens: (Orgaan)vlees: 4 dagen Paarden: (Orgaan)vlees: 1 dag Melk: Niet gebruiken bij lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Bewaarconditie Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen bevriezing.
Document(en): Pack Insert get_app SPC get_app
keyboard_arrow_up